Uchwała nr VII/60/2019Rady Gminy Płużnicaz dnia 30 maja 2019zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Płużnica na lata 2019 - 2034.Na podstawie art. 226 – 228, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077) oraz art. 18 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 poz. 506) zarządzam, co następuje:

Uchwała nr VII/60/2019
Rady Gminy Płużnica
z dnia 30 maja 2019


zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Płużnica na lata 2019 - 2034.

Na podstawie art. 226 – 228, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077) oraz art. 18 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 poz. 506) zarządzam, co następuje:


Treść uchwały
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (5 maja 2021, 10:29:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 149