NULL string(0) ""

Uchwała nr IX/73/2019Rady Gminy Płużnicaz dnia 25 września 2019zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Płużnica na lata 2019 - 2034Na podstawie art. 226 – 228, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869) oraz art. 18 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 poz. 506, 1309 i 1696) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr IX/73/2019
Rady Gminy Płużnica
z dnia 25 września 2019


zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Płużnica na lata 2019 - 2034

Na podstawie art. 226 – 228, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869) oraz art. 18 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 poz. 506, 1309 i 1696) uchwala się, co następuje:


Treść uchwały
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (16 czerwca 2021, 08:47:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 328