Uchwała nr XXXI/223/2021Rady Gminy Płużnicaz dnia 14 października 2021w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rad Sołeckich w Gminie PłużnicaNa podstawie art. 36 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), § 26 ust. 2 Statutu sołectw Nowa Wieś Królewska i Wieldządz (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2019 r. poz. 749) uchwala się co następuje:

Uchwała nr XXXI/223/2021
Rady Gminy Płużnica
z dnia 14 października 2021


w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rad Sołeckich w Gminie Płużnica

Na podstawie art. 36 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), § 26 ust. 2 Statutu sołectw Nowa Wieś Królewska i Wieldządz (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2019 r. poz. 749) uchwala się co następuje:


§ 1. Zarządza się przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rad Sołeckich w sołectwach Nowa Wieś Królewska i Wieldządz w Gminie Płużnica, określa się terminy i miejsca zebrań wiejskich oraz wyznacza się przewodniczących zebrań w załączniku do uchwały.


§ 2. Upoważnia się Przewodniczącego rady do wyznaczenia w zastępstwie innego radnego na przewodniczącego zebrania, jeżeli wyznaczony uchwałą radny z nadzwyczajnych przyczyn nie może uczestniczyć w zebraniu.


§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.


§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Treść uchwały (217kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (25 października 2021, 09:56:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 161