Uchwała nr XXXI/224/2021Rady Gminy Płużnicaz dnia 14 października 2021w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Płużnica na lata 2021-2026Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 poz. 1372. tj.) i art.6 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r., o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2021 poz. 1249 tj.) uchwala się , co następuje:

Uchwała nr XXXI/224/2021
Rady Gminy Płużnica
z dnia 14 października 2021


w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Płużnica na lata 2021-2026

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 poz. 1372. tj.) i art.6 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r., o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2021 poz. 1249 tj.) uchwala się , co następuje:


§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Płużnica na lata 2021-2026, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Treść uchwały (776kB) pdf


Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (25 października 2021, 09:58:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 190