NULL string(0) ""

Uchwała nr XXXI/228/2021Rady Gminy Płużnicaz dnia 14 października 2021w sprawie nabycia na własność przez Gminę Płużnica nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości OstrowoNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. 1372 t.j.) uchwala się co następuje:

Uchwała nr XXXI/228/2021
Rady Gminy Płużnica
z dnia 14 października 2021


w sprawie nabycia na własność przez Gminę Płużnica nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Ostrowo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. 1372 t.j.) uchwala się co następuje:


§ 1. Wyraża się zgodę na nabycie przez Gminę Płużnica nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Ostrowo oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 130/3 o pow. 0,0129 ha oraz działka 130/4 o pow. 0,0037 ha zapisanej w księdze wieczystej nr TO1W/ 00022461/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.

§ 3. Uchwał wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Treść uchwały (160kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (25 października 2021, 10:07:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 278