NULL string(0) ""

Uchwała nr XXXI/230/2021Rady Gminy Płużnicaz dnia 14 października 2021w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej Nowy Dom sp. z o.o.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. f ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r. poz. 1372) art. 4 ust.1 pkt 1 w związku z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej( Dz. U. z 2021r. poz. 679) Rada Gminy Płużnica uchwala, co następuje:

Uchwała nr XXXI/230/2021
Rady Gminy Płużnica
z dnia 14 października 2021


w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej Nowy Dom sp. z o.o.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. f ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r. poz. 1372) art. 4 ust.1 pkt 1 w związku z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej( Dz. U. z 2021r. poz. 679) Rada Gminy Płużnica uchwala, co następuje:


§ 1. 1. Wyraża się zgodę na utworzenie przez Gminę Płużnica spółki działającej pod firmą Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Nowy Dom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej „Spółką”.

2. Głównym przedmiotem działalności gospodarczej Spółki jest budowanie domów mieszkalnych oraz ich eksploatacja na zasadach najmu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 2195 z późn. zm.).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Treść uchwały (166kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (25 października 2021, 10:14:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 359