Uchwała nr XXVII/200/2005Rady Gminy Płużnicaz dnia 2 listopada 2005w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz.1203), art.109, art.124 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( Dz.U z 2003r. Nr 15 poz. 148 , Nr 45, poz.391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz.874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189 poz. 1851 oraz z 2004r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz.1291, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703)

Uchwała nr XXVII/200/2005
Rady Gminy Płużnica
z dnia 2 listopada 2005


w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz.1203), art.109, art.124 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( Dz.U z 2003r. Nr 15 poz. 148 , Nr 45, poz.391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz.874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189 poz. 1851 oraz z 2004r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz.1291, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703)


treść uchwały (2931kB) zip

metryczka


Opublikował: Magdalena Fiałkowska (30 grudnia 2005, 11:55:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1376