Uchwała nr XXXIV/250/2021Rady Gminy Płużnicaz dnia 22 grudnia 2021zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Płużnica na lata 2021 - 2040 Na podstawie art. 226 - 228, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 305 z późn. zm.) oraz art. 18 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 poz. 1372 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXIV/250/2021
Rady Gminy Płużnica
z dnia 22 grudnia 2021


zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Płużnica na lata 2021 - 2040

Na podstawie art. 226 - 228, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 305 z późn. zm.) oraz art. 18 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 poz. 1372 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:


Treść uchwały
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (4 stycznia 2022, 10:22:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 233