Uchwała nr XXXVI/276/2022Rady Gminy Płużnicaz dnia 21 marca 2022w sprawie rozpatrzenia petycjiNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559) w związku z art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 870) Rada Gminy Płużnica uchwala, co następuje:

Uchwała nr XXXVI/276/2022
Rady Gminy Płużnica
z dnia 21 marca 2022


w sprawie rozpatrzenia petycji

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559) w związku z art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 870) Rada Gminy Płużnica uchwala, co następuje:


  § 1. Uznaje się, że petycja z dnia 21 grudnia 2021 r. w zakresie dotyczącym wydania zakazów dotyczących stosowania „maseczek ochronnych", kwarantann i izolacji medycznych oraz stosowania ”szczepionek" mRNA jest bezzasadna.

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Płużnica do zawiadomienia wnoszącego petycje o sposobie jej załatwienia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Treść uchwały (215kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (28 marca 2022, 09:50:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 189