NULL string(0) ""

Uchwała nr XXXVI/277/2022Rady Gminy Płużnicaz dnia 21 marca 2022w sprawie zasad prowadzenia handlu przez rolników i ich domowników na wyznaczonym miejscuNa podstawie art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 t.j.) oraz art. 5 ustawy z dnia 29 października 2021r. o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników (Dz.U. z 2021r. poz. 2290) uchwala się co następuje:

Uchwała nr XXXVI/277/2022
Rady Gminy Płużnica
z dnia 21 marca 2022


w sprawie zasad prowadzenia handlu przez rolników i ich domowników na wyznaczonym miejscu

Na podstawie art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 t.j.) oraz art. 5 ustawy z dnia 29 października 2021r. o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników (Dz.U. z 2021r. poz. 2290) uchwala się co następuje:


§ 1. Przyjmuje się regulamin określający zasady prowadzenia handlu w piątki i w soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonym miejscu w Płużnicy.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Treść uchwały (257kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 1442 z dnia 2022-03-25

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (28 marca 2022, 09:53:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 495