Uchwała nr XXXVI/279/2022Rady Gminy Płużnicaz dnia 21 marca 2022w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Płużnica w 2022 r.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz na podstawie art. 11 ust. 1 i 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 572), po zaopiniowaniu przez: Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wąbrzeźnie, Wolności 44, 87-200 Wąbrzeźno, dzierżawców obwodów łowieckich: Wojskowe Koło Łowieckie „BAŻANT”, Ostrowo 43, 87-214 Płużnica, Koło Łowieckie WIENIEC Wąbrzeźno, Pólko 22, 87-214 Płużnica oraz Fundację ZWIERZ – Ogólnopolską Fundację na Rzecz Ochrony Zwierząt z siedzibą w Bieruniu, ul. Ekonomiczna 20, 43-150 Bieruń których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXVI/279/2022
Rady Gminy Płużnica
z dnia 21 marca 2022


w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Płużnica w 2022 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz na podstawie art. 11 ust. 1 i 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 572), po zaopiniowaniu przez: Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wąbrzeźnie, Wolności 44, 87-200 Wąbrzeźno, dzierżawców obwodów łowieckich: Wojskowe Koło Łowieckie „BAŻANT”, Ostrowo 43, 87-214 Płużnica, Koło Łowieckie WIENIEC Wąbrzeźno, Pólko 22, 87-214 Płużnica oraz Fundację ZWIERZ – Ogólnopolską Fundację na Rzecz Ochrony Zwierząt z siedzibą w Bieruniu, ul. Ekonomiczna 20, 43-150 Bieruń których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt uchwala się, co następuje:


§ 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Płużnica na 2022 r. stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Treść uchwały (391kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 1443 z dnia 2022-03-25

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (28 marca 2022, 10:13:52)

Ostatnia zmiana: Ilona Kopacz (28 marca 2022, 11:13:41)
Zmieniono: modyfikacja daty publikacji aktu w Dzienniku Urzędowym

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 196