Uchwała nr XXXVI/282/2022Rady Gminy Płużnicaz dnia 21 marca 2022w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Uciąż na lata 2021-2028Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, 10, 12, 14 i 17, art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 t.j.) uchwala się co następuje:

Uchwała nr XXXVI/282/2022
Rady Gminy Płużnica
z dnia 21 marca 2022


w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Uciąż na lata 2021-2028

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, 10, 12, 14 i 17, art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 t.j.) uchwala się co następuje:


§ 1. Zatwierdza się Plan Odnowy Miejscowości Uciąż na lata 2021 - 2028, który został przyjęty uchwałą nr 2/2022 zebrania wiejskiego sołectwa Uciąż z dnia 17 marca 2022 r., stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Treść uchwały (2303kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (28 marca 2022, 10:20:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 385