Uchwała nr XXIX/213/05Rady Gminy Płużnicaz dnia 30 grudnia 2005w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2006 rok.Na podstawie art. 41 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ((Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 i Nr 167, poz. 1372, z 2003 r. Nr 80, poz. 719 i Nr 122, poz. 1143 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 99, poz. 1001 , Nr 152, poz. 1597 i Nr 273 , poz.2703 oraz z 2005r Nr 23,poz.186, Nr132,poz.1110 i Nr155,poz.1298) oraz art. 10 ust.2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii / Dz.U. z 2005r.,Nr 179, poz.1485/.

Uchwała nr XXIX/213/05
Rady Gminy Płużnica
z dnia 30 grudnia 2005


w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2006 rok.

Na podstawie art. 41 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ((Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 i Nr 167, poz. 1372, z 2003 r. Nr 80, poz. 719 i Nr 122, poz. 1143 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 99, poz. 1001 , Nr 152, poz. 1597 i Nr 273 , poz.2703 oraz z 2005r Nr 23,poz.186, Nr132,poz.1110 i Nr155,poz.1298) oraz art. 10 ust.2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii / Dz.U. z 2005r.,Nr 179, poz.1485/.


treść uchwały 213 (1241kB) zip

metryczka


Opublikował: Magdalena Fiałkowska (6 stycznia 2006, 11:54:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1760