Uchwała nr XXXVII/283/2022Rady Gminy Płużnicaz dnia 27 maja 2022w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Płużnica wotum zaufaniaNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4a i art. 28aa ust. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późń. zm.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXVII/283/2022
Rady Gminy Płużnica
z dnia 27 maja 2022


w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Płużnica wotum zaufania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4a i art. 28aa ust. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późń. zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy za 2021 r. postanawia się udzielić wotum zaufania Wójtowi Gminy Płużnica.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Treść uchwały (206kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (3 czerwca 2022, 13:28:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 131