NULL string(0) ""

Uchwała nr XXXVII/291/2022Rady Gminy Płużnicaz dnia 27 maja 2022w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobieraniaNa podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r., poz. 559, 583) oraz art. 17 ust. 1 pkt 11, art. 36 pkt. 2 lit. l, art. 50 ust.6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 2268 i poz. 2270 oraz z 2022 r. poz. 1 i poz. 66) uchwala się co następuje:

Uchwała nr XXXVII/291/2022
Rady Gminy Płużnica
z dnia 27 maja 2022


w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r., poz. 559, 583) oraz art. 17 ust. 1 pkt 11, art. 36 pkt. 2 lit. l, art. 50 ust.6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 2268 i poz. 2270 oraz z 2022 r. poz. 1 i poz. 66) uchwala się co następuje:


Treść uchwały (238kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 3024 z dnia 2022-06-06

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (3 czerwca 2022, 14:07:41)

Ostatnia zmiana: Ilona Kopacz (7 czerwca 2022, 12:14:06)
Zmieniono: uzupełnienie pozycji publikacji w Dzienniku Urzędowym

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 305