NULL string(0) ""

Uchwała nr XXXVII/295/2022Rady Gminy Płużnicaz dnia 27 maja 2022w sprawie określenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwaNa podstawie art. 12 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXVII/295/2022
Rady Gminy Płużnica
z dnia 27 maja 2022


w sprawie określenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Na podstawie art. 12 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583), uchwala się, co następuje:


§ 1. Gmina Płużnica może zapewnić pomoc obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022. poz. 583) w zakresie:
1) zapewnieniu środków czystości, artykułów oraz innych produktów higienicznych;
2) zapewnieniu transportu do miejsc zakwaterowania;
3) zapewnieniu finansowania przejazdów środkami transportu publicznego oraz specjalistycznego transportu przeznaczonego dla osób z niepełnosprawnością;
4) zapewnieniu wyżywienia w formie gotowych posiłków oraz artykułów żywnościowych;
5) zapewnieniu produktów przeznaczonych dla dzieci;
6) zapewnieniu pomocy medycznej, w tym artykułów medycznych i opatrunkowych;
8) zapewnieniu artykułów wyposażenia domowego i kuchennego;
9) zapewnieniu odzieży, bielizny osobistej, obuwia;
10) zapewnieniu artykułów szkolnych i biurowych;
11) finansowaniu kursów językowych, tłumaczenia dokumentów oraz usług tłumaczy;
12) zapewnienia miejsc zakwaterowania,
13) finansowaniu usług transportu niezbędnych do realizacji zadań określonych niniejszą uchwałą;
14) finansowaniu realizacji zajęć integracyjnych i dokształcających oraz kursów i szkoleń;
15) zakup materiałów oraz usług mających na celu pozyskanie i rozdysponowanie uzyskanej pomocy rzeczowej wśród obywateli przebywających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
16) zapewnieniu pomocy prawnej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 24 lutego 2022 r.

Treść uchwały (213kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 3026 z dnia 2022-06-06

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (3 czerwca 2022, 14:12:16)

Ostatnia zmiana: Ilona Kopacz (7 czerwca 2022, 12:12:14)
Zmieniono: uzupełnienie pozycji publikacji w Dzienniku Urzędowym

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 295