Uchwała nr XXXVII/289/2022Rady Gminy Płużnicaz dnia 27 maja 2022w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wieldządz, Kotnowo, Czaple, Józefkowo, Płużnica i WiewiórkiNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (T.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503.) i art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXVII/289/2022
Rady Gminy Płużnica
z dnia 27 maja 2022


w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wieldządz, Kotnowo, Czaple, Józefkowo, Płużnica i Wiewiórki

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (T.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503.) i art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583), uchwala się, co następuje:


Treść uchwały
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 3022 z dnia 2022-06-06

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (22 czerwca 2022, 08:24:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 140