NULL string(0) ""

Uchwała nr XXXVIII/298/2022Rady Gminy Płużnicaz dnia 28 czerwca 2022w sprawie sprzedaży przez Gminę Płużnica nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nowa Wieś KrólewskaNa podstawie art 37 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. Z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXVIII/298/2022
Rady Gminy Płużnica
z dnia 28 czerwca 2022


w sprawie sprzedaży przez Gminę Płużnica nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nowa Wieś Królewska

Na podstawie art 37 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. Z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:


 § 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż przez Gminę Płużnica nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nowa Wieś Królewska oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 215/1 o pow. 0,0300 ha. Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta KW nr T01W/00024061/1 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie Wydział Ksiąg Wieczystych.

§ 2. Zwalnia się Wójta Gminy z obowiązku zbycia nieruchomości opisanej w § 1 w drodze przetargu, jeżeli sprzedawana będzie na rzecz właściciela nieruchomości sąsiedniej z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

§ 3. Wszystkie koszty związane z nabyciem nieruchomości pokryje kupujący w całości.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Treść uchwały (213kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (4 lipca 2022, 13:19:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 404