NULL string(0) ""

Uchwała nr XXXVIII/299/2022Rady Gminy Płużnicaz dnia 28 czerwca 2022w sprawie nabycia na własność przez Gminę Płużnica nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości BartoszewiceNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXVIII/299/2022
Rady Gminy Płużnica
z dnia 28 czerwca 2022


w sprawie nabycia na własność przez Gminę Płużnica nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Bartoszewice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1. Wyraża się zgodę na nabycie przez Gminę Płużnica nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Bartoszewice, obręb geodezyjny Czaple oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 147/6 o pow. 0,0376 ha. Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta KW nr T01W/00025731/6 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie Wydział Ksiąg Wieczystych.

§ 2. Wszystkie koszty związane z nabyciem nieruchomości pokryje kupujący w całości.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Treść uchwały (209kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (4 lipca 2022, 13:22:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 282