NULL string(0) ""

Uchwała nr XXXVIII/300/2022Rady Gminy Płużnicaz dnia 28 czerwca 2022w sprawie zmiany Uchwały nr LII/352/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy karta nauczyciela prowadzących zajęcia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Płużnicy prowadzonym przez Gminę PłużnicaNa podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559, poz. 1005 i poz. 1079), i w związku z ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762, Dz. U. z 2022 r. poz. 935 i poz. 1116) po zaopiniowaniu przez organizacje związkowe uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXVIII/300/2022
Rady Gminy Płużnica
z dnia 28 czerwca 2022


w sprawie zmiany Uchwały nr LII/352/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy karta nauczyciela prowadzących zajęcia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Płużnicy prowadzonym przez Gminę Płużnica

Na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559, poz. 1005 i poz. 1079), i w związku z ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762, Dz. U. z 2022 r. poz. 935 i poz. 1116) po zaopiniowaniu przez organizacje związkowe uchwala się, co następuje:


Treść uchwały (215kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 3510 z dnia 2022-07-04

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (4 lipca 2022, 13:26:11)

Ostatnia zmiana: Ilona Kopacz (27 lipca 2022, 10:15:39)
Zmieniono: Uzupełnienie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 385