Uchwała nr XXXVIII/297/2022Rady Gminy Płużnicaz dnia 28 czerwca 2022zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Płużnica na lata 2022-2040Na podstawie art. 226 - 228, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 305 z późn. zm.) oraz art. 18 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 poz. 559 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXVIII/297/2022
Rady Gminy Płużnica
z dnia 28 czerwca 2022


zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Płużnica na lata 2022-2040

Na podstawie art. 226 - 228, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 305 z późn. zm.) oraz art. 18 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 poz. 559 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:


Treść uchwały

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (27 lipca 2022, 13:56:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 73