Uchwała nr XXXIX/303/2022Rady Gminy Płużnicaz dnia 14 września 2022w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres do 3 lat kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego w miejscowości Płużnica stanowiącego mienie komunalne Gminy PłużnicaNa postawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r., poz. 1899 t.j.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXIX/303/2022
Rady Gminy Płużnica
z dnia 14 września 2022


w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres do 3 lat kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego w miejscowości Płużnica stanowiącego mienie komunalne Gminy Płużnica

Na postawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r., poz. 1899 t.j.) uchwala się, co następuje:


§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie umowy najmu z tym samym najemcą na okres do 3 lat, której przedmiotem jest lokal użytkowy o pow. 17,42 m 2 stanowiący mienie komunalne Gminy Płużnica, położony w miejscowości Płużnica.

§ 2. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Treść uchwały (204kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (21 września 2022, 12:43:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 51