NULL string(0) ""

Uchwała nr XXXIX/304/2022Rady Gminy Płużnicaz dnia 14 września 2022w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Płużnica nieruchomości gruntowej od Spółdzielni Mieszkaniowej „Orłowianka” w OrłowieNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXIX/304/2022
Rady Gminy Płużnica
z dnia 14 września 2022


w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Płużnica nieruchomości gruntowej od Spółdzielni Mieszkaniowej „Orłowianka” w Orłowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Płużnica od Spółdzielni Mieszkaniowej „Orłowianka” w Orłowie na własność nieruchomości położonej w miejscowości Orłowo obręb geodezyjny Ostrowo stanowiące działkę nr 171/62 o pow. 0,2368 ha, objętej księgą wieczystą KW nr TO1W/00031701/2.

§ 2. Nabycie nieruchomości określonej w § 1 następuje na cele związane z realizacją zadań własnych w zakresie dróg gminnych – droga dojazdowa.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Treść uchwały (212kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (21 września 2022, 12:46:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 246