Uchwała nr XXXIX/305/2022Rady Gminy Płużnicaz dnia 14 września 2022w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Płużnica na rok szkolny 2022/2023Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 1005 i poz. 1079 ), art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z 2022 r. poz. 655, poz. 1079, poz. 1116, poz. 1383, poz. 1700 i poz. 1730 ) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXIX/305/2022
Rady Gminy Płużnica
z dnia 14 września 2022


w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Płużnica na rok szkolny 2022/2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 1005 i poz. 1079 ), art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z 2022 r. poz. 655, poz. 1079, poz. 1116, poz. 1383, poz. 1700 i poz. 1730 ) uchwala się, co następuje:


 § 1. Określa się następujące średnie ceny jednostek paliwa w Gminie Płużnica na rok szkolny 2022/2023:
1) olej napędowy – 7,59 zł za litr;
2) benzyna bezołowiowa Pb 95 – 7,70 zł za litr;
3) benzyna bezołowiowa Pb 98 – 8,10 zł za litr;
4) gaz LPG – 3,61 zł za dm3.

§ 2. Średnie ceny jednostek paliwa obowiązują do dnia 31 sierpnia 2023 r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Treść uchwały (208kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 4681 z dnia 2022-09-21

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (21 września 2022, 12:48:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 84