NULL string(0) ""

Uchwała nr XLII/322/2022Rady Gminy Płużnicaz dnia 23 listopada 2022w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność przez Gminę Płużnica nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości PłużnicaNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XLII/322/2022
Rady Gminy Płużnica
z dnia 23 listopada 2022


w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność przez Gminę Płużnica nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Płużnica

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1. Wyraża się zgodę na nabycie przez Gminę Płużnica nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkiem usługowym położonych w miejscowości Płużnica, obręb geodezyjny Płużnica oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami działek :
1) 49/19 o pow. 0,0210 ha dla której urządzona jest księga wieczysta nr TO1W/00029973/2 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie Wydział Ksiąg Wieczystych;
2) 246/1 o pow. 0,0200 ha dla której urządzona jest księga wieczysta nr TO1W/00029973/2 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie Wydział Ksiąg Wieczystych;
3) 257/4 o pow. 0,0600 ha dla której urządzona jest księga wieczysta nr T01W/00003879/5 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie Wydział Ksiąg Wieczystych.

§ 2. Wszystkie koszty związane z nabyciem nieruchomości pokryje kupujący w całości.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Treść uchwały (209kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (5 grudnia 2022, 08:55:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 313