NULL string(0) ""

Uchwała nr XLIII/330/2022Rady Gminy Płużnicaz dnia 20 grudnia 2022w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płużnica na lata 2023 - 2040 Na podstawie art. 226 - 228, art. 230 ust. 2 i 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964), art. 18 ust 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) po zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Bydgoszczy uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XLIII/330/2022
Rady Gminy Płużnica
z dnia 20 grudnia 2022


w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płużnica na lata 2023 - 2040

Na podstawie art. 226 - 228, art. 230 ust. 2 i 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964), art. 18 ust 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) po zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Bydgoszczy uchwala się, co następuje:


Treść uchwały
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (30 grudnia 2022, 11:11:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 435