NULL string(0) ""

Uchwała nr XLIX/371/2023Rady Gminy Płużnicaz dnia 26 maja 2023w sprawie delegowania przedstawiciela Rady Gminy Płużnica do Europejskiego Korpusu RadnychNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), Rada Gminy Płużnica uchwala, co następuje:

Uchwała nr XLIX/371/2023
Rady Gminy Płużnica
z dnia 26 maja 2023


w sprawie delegowania przedstawiciela Rady Gminy Płużnica do Europejskiego Korpusu Radnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), Rada Gminy Płużnica uchwala, co następuje:


§ 1. Deleguje się Radnego Pana Stanisława Świerada jako przedstawiciela Rady Gminy Płużnica do Europejskiego Korpusu Radnych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Płużnica.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Treść uchwały (207kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (5 czerwca 2023, 07:28:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 274