NULL string(0) ""

Uchwała nr L/388/2023Rady Gminy Płużnicaz dnia 29 czerwca 2023w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na czas oznaczony nieruchomości mienia komunalnego Gminy Płużnica w miejscowości PłużnicaNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r., poz. 344 t.j.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr L/388/2023
Rady Gminy Płużnica
z dnia 29 czerwca 2023


w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na czas oznaczony nieruchomości mienia komunalnego Gminy Płużnica w miejscowości Płużnica

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r., poz. 344 t.j.) uchwala się, co następuje:


§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie umowy dzierżawy na okres do 10 lat części (500 m2) nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne gminy Płużnica położonej w miejscowości Płużnica oznaczonej w ewidencji grunt ów i budynków nr 150/6. Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta KW nr TO1W/00037196/0 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie Wydział Ksiąg Wieczystych .

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Treść uchwały (209kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (19 lipca 2023, 08:25:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 227