NULL string(0) ""

Uchwała nr LII/397/2023Rady Gminy Płużnicaz dnia 21 sierpnia 2023w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy PłużnicaNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr LII/397/2023
Rady Gminy Płużnica
z dnia 21 sierpnia 2023


w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Płużnica

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1. Uznaje się za bezzasadną skargę na działania Wójta Gminy Płużnica w przedmiocie naruszenia przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego, w zakresie terminu załatwienia sprawy.

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy do poinformowania o sposobie rozpatrzenia skargi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Treść uchwały (240kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (28 sierpnia 2023, 08:20:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 166