NULL string(0) ""

Uchwała nr LII/398/2023Rady Gminy Płużnicaz dnia 21 sierpnia 2023w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających na Sołtysa sołectwa Uciąż w Gminie PłużnicaNa podstawie art. 36 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), § 26 ust. 2 Statutu sołectwa Uciąż (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2019 r. poz. 749) uchwala się co następuje:

Uchwała nr LII/398/2023
Rady Gminy Płużnica
z dnia 21 sierpnia 2023


w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających na Sołtysa sołectwa Uciąż w Gminie Płużnica

Na podstawie art. 36 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), § 26 ust. 2 Statutu sołectwa Uciąż (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2019 r. poz. 749) uchwala się co następuje:


 § 1. Zarządza się przeprowadzenie wyborów uzupełniających na Sołtysa sołectwa Uciąż w Gminie Płużnica, w terminie 29 sierpnia 2023 r. o godz. 19:00 w świetlicy wiejskiej w Uciążu. Na przewodniczącego zebrania wyznacza się radnego Leszka Ozorowskiego.

§ 2. Upoważnia się Przewodniczącego Rady Gminy Płużnica do wyznaczenia w zastępstwie innego radnego na przewodniczącego zebrania, jeżeli wyznaczony uchwałą radny z nadzwyczajnych przyczyn nie może uczestniczyć w zebraniu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Treść uchwały (209kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (28 sierpnia 2023, 08:22:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 445