NULL string(0) ""

Uchwała nr LIII/404/2023Rady Gminy Płużnicaz dnia 29 sierpnia 2023w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność przez Gminę Płużnica nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości PłużnicaNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr LIII/404/2023
Rady Gminy Płużnica
z dnia 29 sierpnia 2023


w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność przez Gminę Płużnica nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Płużnica

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1. Wyraża się zgodę na nabycie przez Gminę Płużnica nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Płużnica, obręb geodezyjny Płużnica oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami działek :
1) 353 o pow. 0,0120 ha; 356/3 o pow. 0,0126 ha i 356/7 o pow. 0,0320 ha dla których urządzona jest księga wieczysta nr TO1W/000215309/9 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie Wydział Ksiąg Wieczystych;

§ 2. Wszystkie koszty związane z nabyciem nieruchomości pokryje Gmina Płużnica w całości.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Treść uchwały (210kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (6 września 2023, 08:05:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 82