NULL string(0) ""

Uchwała nr LV/411/2023Rady Gminy Płużnicaz dnia 30 października 2023w sprawie uchylenia Uchwały NR L/381/2023 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie sprzedaży przez Gminę Płużnica nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości WiewiórkiNa podstawie art 37 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr LV/411/2023
Rady Gminy Płużnica
z dnia 30 października 2023


w sprawie uchylenia Uchwały NR L/381/2023 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie sprzedaży przez Gminę Płużnica nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wiewiórki

Na podstawie art 37 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1. Uchyla się Uchwałę NR L/381/2023 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 czerwca 2023 r. sprawie sprzedaży przez Gminę Płużnica nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wiewiórki w drodze bezprzetargowej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem działki nr 140/8 o pow. 0,0169 ha. Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta KW nr T01W/00025537/6 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie Wydział Ksiąg Wieczystych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Treść uchwały (212kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (7 listopada 2023, 15:08:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 278