NULL string(0) ""

Uchwała nr LV/412/2023Rady Gminy Płużnicaz dnia 30 października 2023w sprawie sprzedaży przez Gminę Płużnica nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości WiewiórkiNa podstawie art 37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr LV/412/2023
Rady Gminy Płużnica
z dnia 30 października 2023


w sprawie sprzedaży przez Gminę Płużnica nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wiewiórki

Na podstawie art 37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze przetargowej przez Gminę Płużnica nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wiewiórki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem działki nr 140/8 o pow. 0,0169 ha. Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta KW nr T01W/00025537/6 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie Wydział Ksiąg Wieczystych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Treść uchwały (209kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (7 listopada 2023, 15:10:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 506