NULL string(0) ""

Uchwała nr LV/413/2023Rady Gminy Płużnicaz dnia 30 października 2023w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego wsie Płużnica i CzapleNa podstawie art.18 ust.2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity – Dz. U. z 2023 r. poz. 977, 1506, 1597, 1688 i poz.1890) oraz uchwały nr XXXI/211/2017 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 marca 2017 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego wsie Płużnica i Czaple uchwala co następuje:

Uchwała nr LV/413/2023
Rady Gminy Płużnica
z dnia 30 października 2023


w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego wsie Płużnica i Czaple

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity – Dz. U. z 2023 r. poz. 977, 1506, 1597, 1688 i poz.1890) oraz uchwały nr XXXI/211/2017 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 marca 2017 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego wsie Płużnica i Czaple uchwala co następuje:


Treść uchwały (1949kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 6903 z dnia 2023-11-09

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (10 listopada 2023, 08:36:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 444