NULL string(0) ""

Uchwała nr LXI/463/2024Rady Gminy Płużnicaz dnia 26 lutego 2024w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw w Gminie PłużnicaNa podstawie art. 18 ust. 2, pkt 7, art. 35 ust.1, art. 40 ust. 2, pkt 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i poz. 1688 ), Rada Gminy Płużnica – po przeprowadzeniu konsultacji społecznych – uchwala, co następuje:

Uchwała nr LXI/463/2024
Rady Gminy Płużnica
z dnia 26 lutego 2024


w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw w Gminie Płużnica

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 7, art. 35 ust.1, art. 40 ust. 2, pkt 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i poz. 1688 ), Rada Gminy Płużnica – po przeprowadzeniu konsultacji społecznych – uchwala, co następuje:


§ 1. W załączniku nr 1 do Uchwały III/33/2019 Rady Gminy Płużnica z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw w Gminie Płużnica, określającym statut sołectwa Bartoszewice (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego poz. 749 z dnia 7 lutego 2019 r.) wprowadza się następujące zmiany:
1) §7. otrzymuje brzmienie: “1. Kadencja Rady Sołeckiej i Sołtysa trwa pięć lat licząc od dnia wyboru.
2. Po upływie kadencji Rada Sołecka i Sołtys wykonują swoje obowiązki do dnia wyborów nowego Sołtysa i Rady Sołeckiej.”
2) §26. dodaje się ustęp 3, który otrzymuje następujące brzmienie: “3. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej na nową kadencję zarządza się na dzień przypadający nie później niż 3 miesiące od daty ogłoszenia zbiorczych wyników wyborów samorządowych do rad gmin na obszarze kraju.”

§ 2. W załączniku nr 2 do Uchwały III/33/2019 Rady Gminy Płużnica z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw w Gminie Płużnica, określającym statut sołectwa Bągart (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego poz. 749 z dnia 7 lutego 2019 r.), wprowadza się następujące zmiany:
1) §7. otrzymuje brzmienie: “1. Kadencja Rady Sołeckiej i Sołtysa trwa pięć lat licząc od dnia wyboru.
2. Po upływie kadencji Rada Sołecka i Sołtys wykonują swoje obowiązki do dnia wyborów nowego Sołtysa i Rady Sołeckiej.”
2) §26. dodaje się ustęp 3, który otrzymuje następujące brzmienie: “3. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej na nową kadencję zarządza się na dzień przypadający nie później niż 3 miesiące od daty ogłoszenia zbiorczych wyników wyborów samorządowych do rad gmin na obszarze kraju.”

§ 3. W załączniku nr 3 do Uchwały III/33/2019 Rady Gminy Płużnica z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw w Gminie Płużnica, określającym statut sołectwa Bielawy(Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego poz. 749 z dnia 7 lutego 2019 r.), wprowadza się następujące zmiany:
1) §7. otrzymuje brzmienie: “1. Kadencja Rady Sołeckiej i Sołtysa trwa pięć lat licząc od dnia wyboru.
2. Po upływie kadencji Rada Sołecka i Sołtys wykonują swoje obowiązki do dnia wyborów nowego Sołtysa i Rady Sołeckiej.”
2) §26. dodaje się ustęp 3, który otrzymuje następujące brzmienie: “3. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej na nową kadencję zarządza się na dzień przypadający nie później niż 3 miesiące od daty ogłoszenia zbiorczych wyników wyborów samorządowych do rad gmin na obszarze kraju.”

§ 4. W załączniku nr 4 do Uchwały III/33/2019 Rady Gminy Płużnica z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw w Gminie Płużnica, określającym statut sołectwa Błędowo (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego poz. 749 z dnia 7 lutego 2019 r.), wprowadza się następujące zmiany:
1) §7. otrzymuje brzmienie: “1. Kadencja Rady Sołeckiej i Sołtysa trwa pięć lat licząc od dnia wyboru.
2. Po upływie kadencji Rada Sołecka i Sołtys wykonują swoje obowiązki do dnia wyborów nowego Sołtysa i Rady Sołeckiej.”
2) §26. dodaje się ustęp 3, który otrzymuje następujące brzmienie: “3. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej na nową kadencję zarządza się na dzień przypadający nie później niż 3 miesiące od daty ogłoszenia zbiorczych wyników wyborów samorządowych do rad gmin na obszarze kraju.”

§ 5. W załączniku nr 5 do Uchwały III/33/2019 Rady Gminy Płużnica z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw w Gminie Płużnica, określającym statut sołectwa Czaple (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego poz. 749 z dnia 7 lutego 2019 r.), wprowadza się następujące zmiany:
1) §7. otrzymuje brzmienie: “1. Kadencja Rady Sołeckiej i Sołtysa trwa pięć lat licząc od dnia wyboru.
2. Po upływie kadencji Rada Sołecka i Sołtys wykonują swoje obowiązki do dnia wyborów nowego Sołtysa i Rady Sołeckiej.”
2) §26. dodaje się ustęp 3, który otrzymuje następujące brzmienie: “3. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej na nową kadencję zarządza się na dzień przypadający nie później niż 3 miesiące od daty ogłoszenia zbiorczych wyników wyborów samorządowych do rad gmin na obszarze kraju.”

§ 6. W załączniku nr 6 do Uchwały III/33/2019 Rady Gminy Płużnica z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw w Gminie Płużnica, określającym statut sołectwa Dąbrówka (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego poz. 749 z dnia 7 lutego 2019 r.), wprowadza się następujące zmiany:
1) §7. otrzymuje brzmienie: “1. Kadencja Rady Sołeckiej i Sołtysa trwa pięć lat licząc od dnia wyboru.
2. Po upływie kadencji Rada Sołecka i Sołtys wykonują swoje obowiązki do dnia wyborów nowego Sołtysa i Rady Sołeckiej.”
2) §26. dodaje się ustęp 3, który otrzymuje następujące brzmienie: “3. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej na nową kadencję zarządza się na dzień przypadający nie później niż 3 miesiące od daty ogłoszenia zbiorczych wyników wyborów samorządowych do rad gmin na obszarze kraju.”

§ 7. W załączniku nr 7 do Uchwały III/33/2019 Rady Gminy Płużnica z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw w Gminie Płużnica, określającym statut sołectwa Działowo (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego poz. 749 z dnia 7 lutego 2019 r.), wprowadza się następujące zmiany:
1) §7. otrzymuje brzmienie: “1. Kadencja Rady Sołeckiej i Sołtysa trwa pięć lat licząc od dnia wyboru.
2. Po upływie kadencji Rada Sołecka i Sołtys wykonują swoje obowiązki do dnia wyborów nowego Sołtysa i Rady Sołeckiej.”
2) §26. dodaje się ustęp 3, który otrzymuje następujące brzmienie: “3. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej na nową kadencję zarządza się na dzień przypadający nie później niż 3 miesiące od daty ogłoszenia zbiorczych wyników wyborów samorządowych do rad gmin na obszarze kraju.”

§ 8. W załączniku nr 8 do Uchwały III/33/2019 Rady Gminy Płużnica z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw w Gminie Płużnica, określającym statut sołectwa Goryń (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego poz. 749 z dnia 7 lutego 2019 r.), wprowadza się następujące zmiany:
1) §7. otrzymuje brzmienie: “1. Kadencja Rady Sołeckiej i Sołtysa trwa pięć lat licząc od dnia wyboru.
2. Po upływie kadencji Rada Sołecka i Sołtys wykonują swoje obowiązki do dnia wyborów nowego Sołtysa i Rady Sołeckiej.”
2) §26. dodaje się ustęp 3, który otrzymuje następujące brzmienie: “3. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej na nową kadencję zarządza się na dzień przypadający nie później niż 3 miesiące od daty ogłoszenia zbiorczych wyników wyborów samorządowych do rad gmin na obszarze kraju.”

§ 9. W załączniku nr 9 do Uchwały III/33/2019 Rady Gminy Płużnica z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw w Gminie Płużnica, określającym statut sołectwa Józefkowo (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego poz. 749 z dnia 7 lutego 2019 r.), wprowadza się następujące zmiany:
1) §7. otrzymuje brzmienie: “1. Kadencja Rady Sołeckiej i Sołtysa trwa pięć lat licząc od dnia wyboru.
2. Po upływie kadencji Rada Sołecka i Sołtys wykonują swoje obowiązki do dnia wyborów nowego Sołtysa i Rady Sołeckiej.”
2) §26. dodaje się ustęp 3, który otrzymuje następujące brzmienie: “3. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej na nową kadencję zarządza się na dzień przypadający nie później niż 3 miesiące od daty ogłoszenia zbiorczych wyników wyborów samorządowych do rad gmin na obszarze kraju.”

§ 10. W załączniku nr 10 do Uchwały III/33/2019 Rady Gminy Płużnica z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw w Gminie Płużnica, określającym statut sołectwa Kotnowo (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego poz. 749 z dnia 7 lutego 2019 r.), wprowadza się następujące zmiany:
1) §7. otrzymuje brzmienie: “1. Kadencja Rady Sołeckiej i Sołtysa trwa pięć lat licząc od dnia wyboru.
2. Po upływie kadencji Rada Sołecka i Sołtys wykonują swoje obowiązki do dnia wyborów nowego Sołtysa i Rady Sołeckiej.”
2) §26. dodaje się ustęp 3, który otrzymuje następujące brzmienie: “3. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej na nową kadencję zarządza się na dzień przypadający nie później niż 3 miesiące od daty ogłoszenia zbiorczych wyników wyborów samorządowych do rad gmin na obszarze kraju.”

§ 11. W załączniku nr 11 do Uchwały III/33/2019 Rady Gminy Płużnica z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw w Gminie Płużnica, określającym statut sołectwa Mgowo (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego poz. 749 z dnia 7 lutego 2019 r.), wprowadza się następujące zmiany:
1) §7. otrzymuje brzmienie: “1. Kadencja Rady Sołeckiej i Sołtysa trwa pięć lat licząc od dnia wyboru.
2. Po upływie kadencji Rada Sołecka i Sołtys wykonują swoje obowiązki do dnia wyborów nowego Sołtysa i Rady Sołeckiej.”
2) §26. dodaje się ustęp 3, który otrzymuje następujące brzmienie: “3. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej na nową kadencję zarządza się na dzień przypadający nie później niż 3 miesiące od daty ogłoszenia zbiorczych wyników wyborów samorządowych do rad gmin na obszarze kraju.”

§ 12. W załączniku nr 12 do Uchwały III/33/2019 Rady Gminy Płużnica z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw w Gminie Płużnica, określającym statut sołectwa Nowa Wieś Królewska (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego poz. 749 z dnia 7 lutego 2019 r.), wprowadza się następujące zmiany:
1) §7. otrzymuje brzmienie: “1. Kadencja Rady Sołeckiej i Sołtysa trwa pięć lat licząc od dnia wyboru.
2. Po upływie kadencji Rada Sołecka i Sołtys wykonują swoje obowiązki do dnia wyborów nowego Sołtysa i Rady Sołeckiej.”
2) §26. dodaje się ustęp 3, który otrzymuje następujące brzmienie: “3. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej na nową kadencję zarządza się na dzień przypadający nie później niż 3 miesiące od daty ogłoszenia zbiorczych wyników wyborów samorządowych do rad gmin na obszarze kraju.”

§ 13. W załączniku nr 13 do Uchwały III/33/2019 Rady Gminy Płużnica z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw w Gminie Płużnica, określającym statut sołectwa Orłowo (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego poz. 749 z dnia 7 lutego 2019 r.), wprowadza się następujące zmiany:
1) §7. otrzymuje brzmienie: “1. Kadencja Rady Sołeckiej i Sołtysa trwa pięć lat licząc od dnia wyboru.
2. Po upływie kadencji Rada Sołecka i Sołtys wykonują swoje obowiązki do dnia wyborów nowego Sołtysa i Rady Sołeckiej.”
2) §26. dodaje się ustęp 3, który otrzymuje następujące brzmienie: “3. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej na nową kadencję zarządza się na dzień przypadający nie później niż 3 miesiące od daty ogłoszenia zbiorczych wyników wyborów samorządowych do rad gmin na obszarze kraju.”

§ 14. W załączniku nr 14 do Uchwały III/33/2019 Rady Gminy Płużnica z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw w Gminie Płużnica, określającym statut sołectwa Ostrowo (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego poz. 749 z dnia 7 lutego 2019 r.), wprowadza się następujące zmiany:
1) §7. otrzymuje brzmienie: “1. Kadencja Rady Sołeckiej i Sołtysa trwa pięć lat licząc od dnia wyboru.
2. Po upływie kadencji Rada Sołecka i Sołtys wykonują swoje obowiązki do dnia wyborów nowego Sołtysa i Rady Sołeckiej.”
2) §26. dodaje się ustęp 3, który otrzymuje następujące brzmienie: “3. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej na nową kadencję zarządza się na dzień przypadający nie później niż 3 miesiące od daty ogłoszenia zbiorczych wyników wyborów samorządowych do rad gmin na obszarze kraju.”

§ 15. W załączniku nr 15 do Uchwały III/33/2019 Rady Gminy Płużnica z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw w Gminie Płużnica, określającym statut sołectwa Płąchawy (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego poz. 749 z dnia 7 lutego 2019 r.), wprowadza się następujące zmiany:
1) §7. otrzymuje brzmienie: “1. Kadencja Rady Sołeckiej i Sołtysa trwa pięć lat licząc od dnia wyboru.
2. Po upływie kadencji Rada Sołecka i Sołtys wykonują swoje obowiązki do dnia wyborów nowego Sołtysa i Rady Sołeckiej.”
2) §26. dodaje się ustęp 3, który otrzymuje następujące brzmienie: “3. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej na nową kadencję zarządza się na dzień przypadający nie później niż 3 miesiące od daty ogłoszenia zbiorczych wyników wyborów samorządowych do rad gmin na obszarze kraju.”

§ 16. W załączniku nr 16 do Uchwały III/33/2019 Rady Gminy Płużnica z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw w Gminie Płużnica, określającym statut sołectwa Płużnica(Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego poz. 749 z dnia 7 lutego 2019 r.), wprowadza się następujące zmiany:
1) §7. otrzymuje brzmienie: “1. Kadencja Rady Sołeckiej i Sołtysa trwa pięć lat licząc od dnia wyboru.
2. Po upływie kadencji Rada Sołecka i Sołtys wykonują swoje obowiązki do dnia wyborów nowego Sołtysa i Rady Sołeckiej.”
2) §26. dodaje się ustęp 3, który otrzymuje następujące brzmienie: “3. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej na nową kadencję zarządza się na dzień przypadający nie później niż 3 miesiące od daty ogłoszenia zbiorczych wyników wyborów samorządowych do rad gmin na obszarze kraju.”

§ 17. W załączniku nr 17 do Uchwały III/33/2019 Rady Gminy Płużnica z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw w Gminie Płużnica, określającym statut sołectwa Pólko (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego poz. 749 z dnia 7 lutego 2019 r.), wprowadza się następujące zmiany:
1) §7. otrzymuje brzmienie: “1. Kadencja Rady Sołeckiej i Sołtysa trwa pięć lat licząc od dnia wyboru.
2. Po upływie kadencji Rada Sołecka i Sołtys wykonują swoje obowiązki do dnia wyborów nowego Sołtysa i Rady Sołeckiej.”
2) §26. dodaje się ustęp 3, który otrzymuje następujące brzmienie: “3. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej na nową kadencję zarządza się na dzień przypadający nie później niż 3 miesiące od daty ogłoszenia zbiorczych wyników wyborów samorządowych do rad gmin na obszarze kraju.”

§ 18. W załączniku nr 18 do Uchwały III/33/2019 Rady Gminy Płużnica z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw w Gminie Płużnica, określającym statut sołectwa Uciąż (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego poz. 749 z dnia 7 lutego 2019 r.), wprowadza się następujące zmiany:
1) §7. otrzymuje brzmienie: “1. Kadencja Rady Sołeckiej i Sołtysa trwa pięć lat licząc od dnia wyboru.
2. Po upływie kadencji Rada Sołecka i Sołtys wykonują swoje obowiązki do dnia wyborów nowego Sołtysa i Rady Sołeckiej.”
2) §26. dodaje się ustęp 3, który otrzymuje następujące brzmienie: “3. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej na nową kadencję zarządza się na dzień przypadający nie później niż 3 miesiące od daty ogłoszenia zbiorczych wyników wyborów samorządowych do rad gmin na obszarze kraju.”

§ 19. W załączniku nr 19 do Uchwały III/33/2019 Rady Gminy Płużnica z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw w Gminie Płużnica, określającym statut sołectwa Wieldządz (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego poz. 749 z dnia 7 lutego 2019 r.), wprowadza się następujące zmiany:
1) §7. otrzymuje brzmienie: “1. Kadencja Rady Sołeckiej i Sołtysa trwa pięć lat licząc od dnia wyboru.
2. Po upływie kadencji Rada Sołecka i Sołtys wykonują swoje obowiązki do dnia wyborów nowego Sołtysa i Rady Sołeckiej.”
2) §26. dodaje się ustęp 3, który otrzymuje następujące brzmienie: “3. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej na nową kadencję zarządza się na dzień przypadający nie później niż 3 miesiące od daty ogłoszenia zbiorczych wyników wyborów samorządowych do rad gmin na obszarze kraju.”

§ 20. W załączniku nr 20 do Uchwały III/33/2019 Rady Gminy Płużnica z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw w Gminie Płużnica, określającym statut sołectwa Wiewiórki (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego poz. 749 z dnia 7 lutego 2019 r.), wprowadza się następujące zmiany:
1) §7. otrzymuje brzmienie: “1. Kadencja Rady Sołeckiej i Sołtysa trwa pięć lat licząc od dnia wyboru.
2. Po upływie kadencji Rada Sołecka i Sołtys wykonują swoje obowiązki do dnia wyborów nowego Sołtysa i Rady Sołeckiej.”
2) §26. dodaje się ustęp 3, który otrzymuje następujące brzmienie: “3. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej na nową kadencję zarządza się na dzień przypadający nie później niż 3 miesiące od daty ogłoszenia zbiorczych wyników wyborów samorządowych do rad gmin na obszarze kraju.”

§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.

§ 22. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Treść uchwały (244kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 1336 z dnia 2024-03-01

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (4 marca 2024, 08:21:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 248