NULL string(0) ""

Uchwała nr LXII/469/2024Rady Gminy Płużnicaz dnia 27 marca 2024zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Płużnica na lata 2024-2040.Na podstawie art. 226 - 228, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 poz. 1270 z późn.zm.) oraz art. 18 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 poz. 40 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr LXII/469/2024
Rady Gminy Płużnica
z dnia 27 marca 2024


zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Płużnica na lata 2024-2040.

Na podstawie art. 226 - 228, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 poz. 1270 z późn.zm.) oraz art. 18 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 poz. 40 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:


Treść uchwały (833kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (5 kwietnia 2024, 09:00:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 231