NULL string(0) ""

Uchwała nr II/3/2024Rady Gminy Płużnicaz dnia 21 maja 2024w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Zastępcy Przewodniczącej Rady Gminy Płużnica.Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 609) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr II/3/2024
Rady Gminy Płużnica
z dnia 21 maja 2024


w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Zastępcy Przewodniczącej Rady Gminy Płużnica.

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 609) uchwala się, co następuje:


§ 1. Powołuje się Komisję Skrutacyjną dla przeprowadzenia tajnego głosowania nad wyborem Zastępcy Przewodniczącej Rady Gminy Płużnica w składzie:
1) Radny Adam Goral,
2) Radna Karolina Piątek,
3) Radna Justyna Szumachowska.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Treść uchwały (205kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (27 maja 2024, 11:45:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 142