NULL string(0) ""

Uchwała nr II/13/2024Rady Gminy Płużnicaz dnia 21 maja 2024w sprawie upoważnienia Dyrektora Płużnickiego Centrum Usług Społecznych do prowadzenia spraw z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 609), art. 90m ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2024 r. poz. 750) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr II/13/2024
Rady Gminy Płużnica
z dnia 21 maja 2024


w sprawie upoważnienia Dyrektora Płużnickiego Centrum Usług Społecznych do prowadzenia spraw z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 609), art. 90m ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2024 r. poz. 750) uchwala się, co następuje:


§ 1. Z dniem 1 czerwca 2024 r. Rada Gminy upoważnia Dyrektora Płużnickiego Centrum Usług Społecznych do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.

§ 3. Traci moc uchwała Nr VIII/58/2011 Rady Gminy Płużnica z dnia 12 sierpnia 2011 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płużnicy do prowadzenia spraw z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym, Nr IX/76/2011 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 września 2011 r, uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płużnicy do prowadzenia spraw z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

§ 4. Uchwala wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2024 r.

Treść uchwały (208kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (27 maja 2024, 13:42:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 215