NULL string(0) ""

Uchwała nr III/21/2024Rady Gminy Płużnicaz dnia 14 czerwca 2024w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania członków Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Płużnicy.Na podstawie art. 48 ust. 5 i 6 pkt.2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz.U. z 2024 r. poz. 609 i poz.721), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr III/21/2024
Rady Gminy Płużnica
z dnia 14 czerwca 2024


w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania członków Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Płużnicy.

Na podstawie art. 48 ust. 5 i 6 pkt.2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz.U. z 2024 r. poz. 609 i poz.721), uchwala się, co następuje:


§ 1. Zmienia się § 1. pkt 1) Uchwały nr LXI/462/2024 Rady Gminy Płużnica z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie powołania członków Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Płużnicy, który otrzymuje brzmienie, który otrzymuje brzmienie:

1) Maciej Puchała – przewodniczący Rady Społecznej – Wójt Gminy Płużnica.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Treść uchwały (207kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (27 czerwca 2024, 14:30:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 133