NULL string(0) ""

Uchwała nr III/22/2024Rady Gminy Płużnicaz dnia 14 czerwca 2024w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Płużnica.Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 609 i poz. 721) w związku z § 42 ust. 1 Statutu Gminy Płużnica z dnia 11 października 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2018 r. poz. 5303, z 2021 r. poz. 1223 i 7056, z 2024 r. poz. 2114) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr III/22/2024
Rady Gminy Płużnica
z dnia 14 czerwca 2024


w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Płużnica.

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 609 i poz. 721) w związku z § 42 ust. 1 Statutu Gminy Płużnica z dnia 11 października 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2018 r. poz. 5303, z 2021 r. poz. 1223 i 7056, z 2024 r. poz. 2114) uchwala się, co następuje:


§ 1. Zmienia się § 1. pkt 2) Uchwały nr II/6/2024 Rady Gminy Płużnica z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Płużnica, który otrzymuje brzmienie:

1) Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, Radni: Adam Goral, Wiesław Karwan, Łukasz Krauze, Jan Simson, Justyna Szumachowska.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Treść uchwały (209kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Ilona Kopacz (27 czerwca 2024, 14:31:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 127