Zapytanie ofertowe - sprawa GPI.271.11.2024

Zapytanie ofertowe - sprawa GPI.271.11.2024 

Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:  Zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest, realizowane w gospodarstwach rolnych 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na zbieraniu, transporcie oraz unieszkodliwianiu odpadów zawierających azbest, realizowanego w gospodarstwach rolnych z terenu Gminy Płużnica w ilości maksymalnej: 42,51 Mg. 90650000-8: Usługi usuwania azbestu Przedmiot zamówienia będzie zrealizowany w terminie do dnia podpisania umowy do 26 czerwca 2024 roku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunków realizacji zamówienia zawarty został we Wzorze Umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego 

2. Termin składania ofert: 12 czerwca 2024 r. do godz. 10:00

3. Wykonawca może złożyć ofertę: 

1) osobiście w siedzibie Zamawiającego - w punkcie obsługi klienta, w godzinach pracy urzędu lub przesłać na adres Zamawiającego tj.: Urząd Gminy w Płużnicy, Płużnica 60, 87 - 214 Płużnica. Zamawiający nie przewiduje przyjmowania ofert w innym miejscu niż w punkcie obsługi klienta. Wymóg ten dotyczy również przesyłek nadawanych za pośrednictwem firmy spedycyjnej lub kurierskiej; 

2) przesłać na adres Zamawiającego tj.: Urząd Gminy w Płużnicy, Płużnica 60, 87 - 214 Płużnica. 

Treść zapytania wraz z załącznikami (Formularz ofertowy, Oświadczenie, Wzór umowy, Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych, Arkusz weryfikacyjny, Klauzula informacyjna) (5147kB) pdf  

Informacja z otwarcia ofert (454kB) pdf

Wynik postępowania (456kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Maciej Puchała (5 czerwca 2024)
Opublikował: Mariusz Bartosik (5 czerwca 2024, 13:12:59)

Ostatnia zmiana: Mariusz Bartosik (12 czerwca 2024, 14:50:30)
Zmieniono: wynik

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 478