Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie usługi przeprowadzenia szkolenia w zakresie tematycznym - "Aktualne przepisy i orzecznictwo w zakresie CIT, PIT" w projekcie pod nazwą "Urzędy onlline" - sprawa Nr GPI.271.14.2017

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi przeprowadzenia szkolenia w zakresie tematycznym - "Aktualne przepisy i orzecznictwo w zakresie CIT, PIT" w projekcie pod nazwą "Urzędy onlline". Przedmiotowe zadanie jest realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Europejskiego Funduszu Społecznego Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

Treść Zaproszenia (6764kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Marcin Skonieczka (28 marca 2017)
Opublikował: Beata Dudziak (28 marca 2017, 10:15:55)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Płużnicy

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 700