Zaproszenie do złożenia oferty - sprawa GPI.271.41.2020

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowo-rekreacyjnego dla 5 Klubów Seniora w projekcie pod nazwą  "Kluby Seniora w Gminie Płużnica" (Fotele masujące – 3 sztuki) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwo Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo Działania 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Poddziałania 9.3.2.Rozwój usług społecznych.

Zapytanie ofertowe (860kB) pdf
Formularz oferty (746kB) pdf

Klauzula informacyjna (269kB) pdf

Informacja z otwarcia ofert (493kB) pdf

Zawiadomienie o wyborze oferty (501kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Marcin Skonieczka (24 listopada 2020)
Opublikował: Agata Kowalik (24 listopada 2020, 13:44:37)
Podmiot udostępniający: Gmina Płużnica

Ostatnia zmiana: Agata Kowalik (4 grudnia 2020, 10:44:29)
Zmieniono: Zawiadomienie o wyborze oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 530