Wyniki otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych

W ramach ogłoszonego przez Wójta Gminy Płużnica otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadania „Wymiana międzynarodowa Polska-Ukraina dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Płużnica”, podaje się do informacji, iż pozytywnie została rozpatrzona następująca oferta:

1. Stowarzyszenia Młodych Gminy Płużnica- 6 000,00 zł

Wymienione oferty zostały sprawdzone pod względem merytorycznym i formalnymi spełniały wszystkie wymogi oferenta. Rozpatrzenia ofert dokonał Wójt Gminy Płużnica.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Płużnica (28 sierpnia 2008)
Opublikował: Mariusz Bartosik (28 sierpnia 2008, 12:21:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3354