Ważne zmiany w pożytku publicznym

Od 18 stycznia 2011 r. formalnie obowiązuje nowe Rozporządzenie  Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. Nowy wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego są dostępne w zakładce - druki do pobrania tutaj w zakładce „Pożytek publiczny” . W związku z powyższym  we wszystkich otwartych konkursach ofert na realizację zadań z zakresu pożytku publicznego ogłaszanych od 18 stycznia 2011 r. należy stosować nowe wzory.

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Wiśniewska (28 stycznia 2011)
Opublikował: Mariusz Bartosik (28 stycznia 2011, 11:14:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2804