Ogłoszenie otwarego konkursu ofert

Konkurs nr 1/2016

Wójt Gminy Płużnica na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 163 z późn. zm.) oraz  art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.), art. 7 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie, mający na celu przyznanie dotacji na następujące zdania:

  1. „Organizacja pomocy żywnościowej, odzieżowej i sprzętowej dla ubogich mieszkańców gminy Płużnica”

Załącznik:
Treść ogłoszenia (1561kB) pdf

Konkurs nr 2/2016

Wójt Gminy Płużnica na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.), art. 7 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz.15154 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie, mający na celu przyznanie dotacji na następujące zdania:

  1. „Obsługa Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych”
  2. „Wspieranie działań edukacyjnych i integracyjnych na rzecz seniorów z terenu gminy Płużnica”
  3. „Organizacja zajęć z zakresu kultury fizycznej”
Załącznik:
Treść ogłoszenia (3522kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Marcin Skonieczka (7 stycznia 2016)
Opublikował: Elżbieta Wiśniewska (7 stycznia 2016, 14:49:51)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Płużnicy

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3093