Budżet na rok 2011

Budżet na rok 2011

Informacja Wójta z wykonania budżetu za III kwartał

Informacja Wójta Gminy Płużnica z wykonania budżetu za III kwartał 2011 roku. [...]

Informacja Wójta z wykonania budżetu za II kwartał

Informacja Wójta Gminy Płużnica z wykonania budżetu za II kwartał 2011 roku. [...]

Informacja Wójta z wykonania budżetu

Informacja Wójta Gminy Płużnica z wykonania budżetu za I kwartał 2011 roku. [...]

Budżet na rok 2011

Uchwała Nr 1/2011 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 30  marca 2011 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Płużnica sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2010 rok wraz z [...]

metryczka