Zapytanie ofertowe - sprawa GPI.271.35.2021

Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności o wartości poniżej 130 000 zł

Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zamówienie publiczne realizowane jest w oparciu o zapisy Kodeksu Cywilnego, oraz wewnętrzne regulacje Zamawiającego.

Wybór Ubezpieczyciela zostanie przeprowadzony zgodnie z Zarządzeniem nr OA.0050.51.2021 Wójta Gminy Płużnica z dnia 24.06.2021 r.

PROGRAM OBEJMUJE

Część I
Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk,
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków,

Część II
Ubezpieczenia komunikacyjne (OC, NNW, AC, ASS).

Część III
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków ochotniczej straży pożarnej


W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi zapytania ofertowego, jakie wpłynęły do Zamawiającego od potencjalnych Wykonawców. 
Zamawiający przedłuża termin składania ofert do:

28 grudnia 2021 r. do godz. 14:00


metryczka


Wytworzył: Marcin Skonieczka (9 grudnia 2021)
Opublikował: Agata Kowalik (9 grudnia 2021, 15:01:04)
Podmiot udostępniający: Gmina Płużnica

Ostatnia zmiana: Agata Kowalik (31 grudnia 2021, 12:52:37)
Zmieniono: Informacja o wyborze oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 462