2014 rok

Bilans z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego na 31.12.2014 r. (1234kB) pdf

Bilans Gminnej Biblioteki Publicznej na dzień 31.12.2014 r. (1428kB) pdf

Bilans Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej na dzień 31.12.2014r. (1169kB) pdf

Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego (1493kB) pdf

Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego (1246kB) pdf

Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego (6521kB) pdf

Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych (3165kB) pdf

Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych (1491kB) pdf

Rb-UZ Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych (1399kB) pdf

Rb-Z Kwartalne Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji (6615kB) pdf

Rb-Z Kwartalne Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji (1336kB) pdf

Rachunek zysków i strat jednostki (1149kB) pdf

Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego (3504kB) pdf

Zarządzenie Nr OA.0050.21.2015 Wójta Gminy Płużnica z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Płużnica za 2014 r.

Zestawienie zmian w funduszu (1044kB) pdf

Opinia RIO o przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Płużnica za 2014 r. (2016kB) pdf

Zarządzenie Wójta Gminy Płużnica w sprawie rocznej informacji z wykonania budżetu Gminy Płużnica za 2014 r. (222kB) pdf

Rachunek zysków i strat jednostki - korekta (1166kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Skarbnik Gminy (28 marca 2015)
Opublikował: Magdalena Szczepanik (14 maja 2015, 10:35:33)
Podmiot udostępniający: Gmina

Ostatnia zmiana: Magdalena Szczepanik (2 czerwca 2015, 12:43:00)
Zmieniono: uzupełnienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 791