2015 rok

Informacja Wójta Gminy z wykonania budżetu za I kwartał 2015 r. (77kB) pdf


Sprawozdania za I półrocze 2015 r.:


Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego I część (8879kB) pdf

Sprawozdania za okres od 01.01.2015 r. do 30.09.2015 r.:

Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych (74kB) pdf

Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce (74kB) pdf

Rb-Z Kwartalne Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji (1357kB) pdf

Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego (477kB) pdf

Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego (1136kB) pdf

Sprawozdania za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.:

Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego (457kB) pdf

Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce (75kB) pdf

Rb-PDP sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych (39kB) pdf

Rb-ST sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jst (27kB) pdf

Rb-UZ Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych (97kB) pdf

Rb-Z Kwartalne Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji (89kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Skarbnik Gminy (30 kwietnia 2015)
Opublikował: Magdalena Szczepanik (14 maja 2015, 11:47:19)
Podmiot udostępniający: Gmina

Ostatnia zmiana: Magdalena Szczepanik (1 kwietnia 2016, 10:42:42)
Zmieniono: uzupełnianie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 837